Měření radonu na stavbách a pozemcích v oblasti Karlovy Vary

mereni radonu karlovy vary

Profil společnosti

Stanovení radonového indexu pozemku

radon podlozi

pro novostavby a jako podklad pro projektanta a k žádosti o stavební povolení.

Měření objemové aktivity radonu v interiéru

v nově dokončených i stávajících stavbách pro účely kolaudace, prodeje nemovitosti, či jako podklad pro žádost o dotaci pro ozdravení stávajících objektů se zvýšeným výskytem radonu.

Zajišťujeme komplexní činnost v oblasti projektování pozemních, inženýrských a dopravních staveb vč. poradenského servisu. 

Projekční část firmy se zabývá zpracováváním projektových dokumentací pro pozemní, inženýrské a dopravní stavby od studií po dokumentace pro provedení stavby dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. vč. jeho prováděcích předpisů a pozdějších novel. Součástí projektových dokumentací je vyřízení potřebných dokladů týkajících se staveb pro jednotlivá povolení.

Provádíme vyhodnocení tepelných ztrát domů termovizním snímkováním

Měření domu odhalí úniky tepla tepelnými mosty a jinými nedostatky v konstrukci domu. Provedení revize termovizním snímkováním přinese informace, které jsou velice důležité při rozhodování o způsobu rekonstrukce nebo zateplení domu. Vhodné také jako kontrola provedeného zateplení budovy.

Ceny snímkování termokamerou již od 1400,- Kč